Начало arrow Общински съвет arrow Обществен посредник на община Кюстендил
Обществен посредник на община Кюстендил
04.08.2017
АНОТАЦИЯ
ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ПОСРЕДНИК НА ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ, КАСАЕЩА ГРАЖДАНИТЕ

1. Структурата.

    Васил Иванов - Обществен посредник на Община Кюстендил

2. Дейност на институцията.


Общественият посредник съдейства за спазване правата и законните интереси на гражданите пред органите на местното самоуправление и местната администрация и представя мотивирани предложения за промяна на съществуващата практика на административното обслужване на гражданите.Общественият посредник е независим орган, който се избира от Общинския съвет за срок от четири години.

Жалби и сигнали пред обществения посредник могат да подават физически лица с постоянен или настоящ адрес на територията на община Кюстендил, както и организации, които осъществяват дейността си на територията на община Кюстендил. Жалбите и сигналите трябва да бъдат писмени, подадени лично, с писмо по пощата или по електронна поща. Жалбата или сигналът трябва да съдържат името и постоянния адрес и телефон за връзка на жалбоподателя, описание на нарушението, органа, администрацията или лицето, срещу които се подава жалбата или сигналът, времето, по което е извършено нарушението. Към жалбата или сигнала могат да бъдат приложени и писмени доказателства.

По изрично желание на гражданите се запазва дискретност за имената им и за други данни с конфиденциален характер.

3. Общественият посредник може да:

• Посредничи между органите на местно самоуправление и местната администрация и засегнатите лица за отстраняване на допуснати нарушения;
• Прави предложения и препоръки за отстраняване условията, които създават предпоставки за нарушения на правата и свободите на гражданите;
• Уведомява националния омбудсман, ако случаят не е от неговата компетентност;
• Уведомява органите на МВР или на прокуратурата, ако има данни за извършено престъпление;
• Търси съдействие от медиите, от държавни и граждански организации.

4. Общественият посредник няма отношение към:

• Проблеми от личния живот на гражданите;
• Проблеми, по които има заведено съдебно дело или влязло в сила съдебно решение;
• Анонимни жалби и сигнали, както и такива за нарушения, извършени преди повече от две години;
• Защитата на жалбоподатели в съда.

Общественият посредник се избира за срок от 4 години с възможност за повторен мандат и носи отговорност за своята работа пред гражданите на Община Кюстендил и Общинския съвет, пред които публично се отчита:


Жалби и сигнали до Обществения посредник на Община Кюстендил се подават устно или писмено на:
Адрес: гр. Кюстендил, ул. “Демокрация” № 40, ет. 2 или на
Е-email: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите

Образец на жалбата към Обществения посредник  може да изтеглите от тук

Анализ за постъпилите жалби и становищата по тях
 
График за посещения на кметства на Обществения посредник на територията на Община Кюстендил


Тел: 078/550201

Работно време:
Понеделник,сряда,петък-09:00-17:00 ч.
Вторник и четвъртък-10:00-18:00 ч.

Приемно време:
Понеделник,сряда,петък-10:00-12:00 ч.
Вторник и четвъртък-16:00-18:00 ч.
 

© 2017 Община Кюстендил