Начало
01.08.2017
Фондация  " Сийдър " обявява конкурс за длъжността: „ Социален работник “ в  Център за социална рехабилитация и интеграция “ СИНЕВА за хора с умствени увреждания над 18 г., в град Кюстендил. Всички лица, заинтересовани от работа в ЦСРИ - Кюстендил ще преминат през открит и прозрачен процес на подбор.
 
Основни задължения: Социалният работник има водеща роля в планирането  и реализацията на цялостния процес по социално включване на клиентите на ЦСРИ, както и в осъществяане на подкрепа на техните семейства. Той работи пряко с клиентите, съгласно почасов график, като извършва дейности и мероприятия във и извън ЦСРИ, с цел оказване на терапевтична помощ на потребителите за преодоляване и компенсиране на дефиците в социалното общуване и поддържане и надграждане на образователното им равнище.
Всички заинтересовани кандидати могат да се запознаят с подробната длъжностна характеристика за позицията, на място в сградата на центъра.

Изисквания за заемане на длъжността:

•    Образование: Висше, Степен Бакалавър /Магистър по специалността:
„ Социална педагогика “ или „ Специална педагогика “ или други със социално- педагогическа насоченост
•    Добри  компютърни умения – Microsoft Word, Excel, internet и email
Работа в екип за доставка на социални услуги и директна работа с лица или деца с увреждания и техни семейства, не са задължителни, но кандидати с такъв опит ще се ползват с предимство.

Етапи при кандидатстване:
I. Подаване на първоначален комплект документи:
1.    Мотивационно писмо;
2.    Автобиография - европейски вариант (CV);
3.    Копие на диплом за завършено образование.

Документите се подават между 08:30 и 17:00 часа от понеделник до петък в периода от 01-ви август до 18-ти август  2017 г. включително в :
• Счетоводството на ЦСРИ „ Синева“, гр. Кюстендил, ул. „ Спасовица "№ 1
• и на имейл адрес: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите
След тази дата или непълни документи не се приемат.
Кандидатите, одобрени за интервю, ще бъдат уведомени с телефонно обаждане не по-късно от 23-ти август 2017 г.
II. Провеждане на интервю-събеседване
Интервютата ще се провеждат в периода  28 –31-ви август  2017 г. в сградата на ЦСРИ „ СИНЕВА “, с адрес: ул. „Спасовица " № 1, град Кюстендил. Всички кандидатстващи за позицията ще бъдат уведомени с телефонно обаждане за резултата от интервюто.
С одобреният кандидат ще бъде сключен трудов договор с шестмесечен срок на изпитване, преди преминаването му в безсрочен трудов договор с работно време-7 часа.
Лице за контакт: Мая Ангелова, Управител ЦСРИ “ СИНЕВА “, тел.078/976291, моб.тел.0888 797857
 
 
< Предишна   Следваща >

© 2017 Община Кюстендил