Начало
17.05.2017
Във връзка със Заповед № РД-00-924/11.10.2016 г. на Кмета на Община Кюстендил и обявление за провеждане на процедура по подбор за назначаването на  един социален работник в ОБЛАСТЕН ЕКИП ПО ПРИЕМНА ГРИЖА на ненормирано непълно - 4 часа работно време с работно място в гр.Кюстендил, предоставящ услугата „Приемна грижа” със Заповед № РД-00-363/03.05.2017 г. на Кмета на Община Кюстендил обявявам списък на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати:
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до интервю в процедура за  един социален работник в ОБЛАСТЕН ЕКИП ПО ПРИЕМНА ГРИЖА на ненормирано непълно работно време - 4 часа с работно място в гр. Кюстендил, предоставящ услугата „Приемна грижа” на  проект „Приеми ме 2015” по Оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., бюджетна линия BG 05М90Р001-2.003 „Приеми ме 2015”, финансиран съгласно договор за  предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с регистрационен номер BG 05М90Р001-2.003-0001-С01

Списък на кандидатите допуснати до интервю:


Интервюто с допуснатите кандидати ще се проведе на 29.05.2017г. от 13.00 часа в каб. 402 на Общинска поликлиника, ул.”Яворов”№6, ет.4.

Всяко кандидатствало за работа лице има право да подаде възражение по резултата от оценката и класирането на комисията за подбор на социални работници и началник на ОЕПГ в деловодството на Община Кюстендил до Кмета в срок не по-късно от 7 (седем) дни от обявяване на списъците.

 
 
< Предишна   Следваща >

© 2018 Община Кюстендил