Начало
17.03.2017
На 10.03.2017 г., Временната комисия по избор на кандидати за съдебни заседатели за района на Кюстендилски окръжен съд, проведе заседание, на което в изпълнение на задълженията си по Решение № 355/29.12.2016 г. на Общински съвет – Кюстендил, взе следното
РЕШЕНИЕ:

1. Допуска да бъдат предложени за гласуване от Общински съвет - Кюстендил кандидатурите на 24-та кандидати за съдебни заседатели за района на Кюстендилски окръжен съд:
1. Ярослав Любомиров Ставрев
2. Светлин Стоичков Славейков
3. Зоя Иванова Йовева
4. Малинка Любомирова Стойкова
5. Павел Владимиров Петров
6. Александра Колева
7. Антоанета Йорданова Димитрова
8. Камен Димитров Алексиев
9. Анета Николова Дончева
10. Сашка Георгиева Николова
11. Любомира Любенова Димитрова
12. Румен Иванов Сираков
13. Валентина Иванова Андонова
14. Виолета Иванова Серафимова
15. Бойка Димитрова Шопова
16. Венко Станишков Стоилков
17. Камен Георгиев Михалков
18. Борислава Емилова Стоименова
19. Миленка Цекова Стоянова
20. Катя Георгиева Илиева
21. Димитър Ганев Неделчев
22. Бойка Василева Кукударска
23. Иван Михайлов Костов
24. Гергана Йорданова Колева

2. Предлага на Общински съвет - Кюстендил за гласуване на 24-та кандидати за съдебни заседатели за района на Кюстендилски окръжен съд:
1. Ярослав Любомиров Ставрев
2. Светлин Стоичков Славейков
3. Зоя Иванова Йовева
4. Малинка Любомирова Стойкова
5. Павел Владимиров Петров
6. Александра Колева
7. Антоанета Йорданова Димитрова
8. Камен Димитров Алексиев
9. Анета Николова Дончева
10. Сашка Георгиева Николова
11. Любомира Любенова Димитрова
12. Румен Иванов Сираков
13. Валентина Иванова Андонова
14. Виолета Иванова Серафимова
15. Бойка Димитрова Шопова
16. Венко Станишков Стоилков
17. Камен Георгиев Михалков
18. Борислава Емилова Стоименова
19. Миленка Цекова Стоянова
20. Катя Георгиева Илиева
21. Димитър Ганев Неделчев
22. Бойка Василева Кукударска
23. Иван Михайлов Костов
24. Гергана Йорданова Колева
които да бъдат предложени от Общински съвет - Кюстендил за избиране от Общото събрание на Кюстендилски окръжен съд.

3. Да се изготви доклад чрез председателя на Общински съвет - Кюстендил до Общински съвет - Кюстендил за дейността на комисията и за направените изводи и преценки от нея, към който доклад да бъдат приложени всички съпътстващи работата на комисията писмени документи, като доклада заедно с протоколите от изслушването да се публикуват на интернет страницата на Община Кюстендил в 7- дневен срок преди гласуването.


Доклад от Временната комисия по избор на кандидати за съдебни заседатели за района на Кюстендилски окръжен съд по Решение № 355/29.12.2016г. на Общински съвет -Кюстендил  може да видите тук

Протокол №2 за работата на Временната комисия по избор на кандидати за съдебни заседатели за района на Кюстендилски окръжен съд може да видите тук

Протокол №3 за работата на Временната комисия по избор на кандидати за съдебни заседатели за района на Кюстендилски окръжен съд може да видите тук
 
< Предишна   Следваща >

© 2018 Община Кюстендил