Начало
Община Кюстендил
КМЕТЪТ ВИ ЧУВА
Общински съвет
Кмет
Администрация
Бюджет
Административни услуги
Образование
Социални услуги
Култура
Празници в Кюстендил
КИНО
Програми и проекти
Устройство на територията
Обяви / Търгове
Транспорт
ОП "Ученическо хранене" - Кетъринг услуги
Младежки дейности и спорт
Туризъм
Работни места
Бизнес каталог
Населени места
Връзки
Контакти
Фото Галерия
Профил на купувача до 30.09.2014г.
Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради
Защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна "Долни Коритен"
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ
Начало arrow Програми и проекти
Програми и проекти
10.03.2015
Предоставям на вниманието на заинтересованите страни Проект на Наредбата за насърчаване на инвестициите с общинско значение в община Кюстендил и издаване на сертификати клас В  и мотиви към него. Заинтересованите страни могат да подават писмени становища, мнения и предложения в деловодството на общината в 14 дневен срок от настоящата публикация. Проекта, може да видите тук.

МОТИВИ към Проект на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в община Кюстендил и издаване на сертификати клас В.

 
18.02.2015
Списък на оценени и класирани кандидати за Социален терапевт в услугата „ЦНСТ за деца и младежи с увреждания” по проект „Създаване на социални услуги в среда, близка до семейната за деца с увреждания в община Кюстендил”, по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.12 "Да не изоставяме нито едно дете", Компонент 2: „Разкриване на социални услуги в общността, може да видите тук.
 
11.02.2015
      Във връзка с подбор за социален терапевт в Център за настаняване от семеен тип по проект „Създаване на социални услуги в среда, близка до семейната за деца с увреждания в община Кюстендил”,  Договор BG051PO001-5.2.12-0024-С0001 по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.12 „Да не изоставяме нито едно дете”, КОМПОНЕНТ 2, „Разкриване на социални услуги в общността”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, обявяваме списък на кандидатите допуснати до събеседване.
 
04.02.2015
      Община Кюстендил кани потенциални кандидати за позицията „Педиатър” за предоставяне на услугата „Ранна интервенция на уврежданията” по Проект „Проект на Община Кюстендил за социално включване”, финансиран със заемни средства (Заем 7612 BG) от Международната банка за възстановяване и развитие в размер на 31.39 милиона евро по Проекта за социално включване. Подробна информация за Проекта за социално включване може да бъде намерена на електронната страница на Проекта: http://www.mlsp.government.bg/sip. Техническото задание, можете да видите тук. Покана за изпълнение на поръчката, можете да видите тук.
 
<< Първа < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Последна >>

Резултати 29 - 32 от 75

© 2017 Община Кюстендил