Начало
Община Кюстендил
КМЕТЪТ ВИ ЧУВА
Общински съвет
Кмет
Администрация
Бюджет
Административни услуги
Образование
Социални услуги
Култура
Празници в Кюстендил
КИНО
Програми и проекти
Устройство на територията
Обяви / Търгове
Транспорт
ОП "Ученическо хранене" - Кетъринг услуги
Младежки дейности и спорт
Туризъм
Работни места
Бизнес каталог
Населени места
Връзки
Контакти
Фото Галерия
Профил на купувача до 30.09.2014г.
Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради
Защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна "Долни Коритен"
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ
Начало arrow Програми и проекти
Програми и проекти
18.02.2015
Списък на оценени и класирани кандидати за Социален терапевт в услугата „ЦНСТ за деца и младежи с увреждания” по проект „Създаване на социални услуги в среда, близка до семейната за деца с увреждания в община Кюстендил”, по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.12 "Да не изоставяме нито едно дете", Компонент 2: „Разкриване на социални услуги в общността, може да видите тук.
 
11.02.2015
      Във връзка с подбор за социален терапевт в Център за настаняване от семеен тип по проект „Създаване на социални услуги в среда, близка до семейната за деца с увреждания в община Кюстендил”,  Договор BG051PO001-5.2.12-0024-С0001 по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.12 „Да не изоставяме нито едно дете”, КОМПОНЕНТ 2, „Разкриване на социални услуги в общността”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, обявяваме списък на кандидатите допуснати до събеседване.
 
04.02.2015
      Община Кюстендил кани потенциални кандидати за позицията „Педиатър” за предоставяне на услугата „Ранна интервенция на уврежданията” по Проект „Проект на Община Кюстендил за социално включване”, финансиран със заемни средства (Заем 7612 BG) от Международната банка за възстановяване и развитие в размер на 31.39 милиона евро по Проекта за социално включване. Подробна информация за Проекта за социално включване може да бъде намерена на електронната страница на Проекта: http://www.mlsp.government.bg/sip. Техническото задание, можете да видите тук. Покана за изпълнение на поръчката, можете да видите тук.
 
21.08.2014
      Община Кюстендил е бенефициент по проект „Разработване и въвеждане на мониторинг при изпълнение на политики от общинска администрация Кюстендил” реализиран в рамките на Приоритетна ос І „Добро управление”, подприоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”, бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07, финансиран по оперативна програма „Административен капацитет”. В рамките на проекта е изготвен "Общински план за развитие на община Kюстендил за периода 2014 – 2020 г.", който може да видите тук.
Продължава...
 
<< Първа < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Последна >>

Резултати 29 - 32 от 74

© 2017 Община Кюстендил