Начало arrow Обяви / Търгове
Обяви / Търгове
06.02.2017
Съобщение до         
ДО КОСТАДИН ЯКИМОВ СТОЕВ
УЛ. ,, СТЕФАН КАРАДЖА” №25, ЕТ.4, АП.31, ВХ. В
ГР. КЮСТЕНДИЛ
Продължава...
 
03.02.2017
СЪОБЩЕНИЕ
На основание чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс  
Община Кюстендил съобщава на:

1. Марийка Кирилова Младенова     
    ж. к. ,,Люлин”, бл. 09, вх. А, ет. 2, ап. 8  
    гр. София

2. Весела Крумова Митова 
    Район ,,Витоша”, кв. ,,Симеоново”
    ул. ,,Бор”, №21 
    гр. София

3.Мария Асенова Чальовска
   кв. ,,Възраждане”, ж. к. ,,Св. Тройца”
   бл. 341, вх. А, ет. 5, ап. 14
   гр. София   
Продължава...
 
01.02.2017
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

до ДО РУМЕН КИРИЛОВ СТОЙКОВ
УЛ. ,, КАБЛЕШКОВ” №2
ГР. КЮСТЕНДИЛ

ДО СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ СТОЙКОВ
УЛ. ,,ДРУЖБА” №1, ВХ. В, АП. 62
ГР. СОФИЯ

ДО НАСЛЕДНИЦИТЕ НА ЦВЕТАНКА НИКОЛОВА ВЪЖАРОВА:
ЕЛЕНА СТОЯНОВА МАНЧЕВА , КВ. ЗАПАД БЛ. 88, ЕТ. 1, АП. 034 ОТ ГР. КЮСТЕНДИЛ
 
Продължава...
 
26.01.2017
    В изпълнение на Заповед № РД-00-924/11.10.2016 г. на Кмета на Община Кюстендил и обявление за провеждане на процедура по подбор за назначаването на един социален работник със Заповед № РД-00-900/04.10.2016 г. на Кмета на Община Кюстендил обявявам списък с оценки на класираните кандидати в процедура за подбор на социален работник по проект „Приеми ме 2015” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г."
 
24.01.2017
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
НА ОСНОВАНИЕ §4, АЛ. 2 ОТ ДР НА ЗУТ

До собствениците на апартаменти гр. Кюстендил, ул. „Гладстон”, № 14, вх. А.
 
Продължава...
 
24.01.2017
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
НА ОСНОВАНИЕ §4, АЛ. 2 ОТ ДР НА ЗУТ

До собствениците на сградата за енергопроизводство находяща се в гр. Кюстендил, ул. „Гладстон’’, №22
 
Продължава...
 
24.01.2017
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
НА ОСНОВАНИЕ §4, АЛ. 2 ОТ ДР НА ЗУТ

До собствениците на апартаменти гр. Кюстендил, ул. „Гладстон” №22 , бл.13, вх. А.
 
Продължава...
 
24.01.2017
      Община Кюстендил на основание чл. 28 б, ал. 4 от ППЗСПЗЗ обявява на всички заинтересувани лица, че са изработени помощен план и план на новообразуваните имоти по §4к, ал. 1 от ПЗР на ЗСПЗЗ за имоти, находящи се в местности  Атанасово дабе, Търлите, Селник, Грабежо и Циганка в землището на с. Таваличево, община Кюстендил, област Кюстендил, приети с протокол от 25.11.2016г. на комисия, назначена със Заповед №РД-22-259 от 18.10.2016 г. на Областния управител на област Кюстендил.
Продължава...
 
24.01.2017
      Община Кюстендил на основание чл. 28 б, ал. 4 от ППЗСПЗЗ обявява на всички заинтересувани лица, че са изработени помощен план и план на новообразуваните имоти по §4к, ал. 1 от ПЗР на ЗСПЗЗ за имоти, находящи се в местности  Селото и Килавец в землището на с. Буново, община Кюстендил, област Кюстендил, приети с протокол от 02.12.2016 г. на комисия, назначена със Заповед №РД-22-303 от 23.11.2016 г. на Областния управител на област Кюстендил.
Продължава...
 
24.01.2017
      Община Кюстендил на основание чл. 28 б, ал. 4 от ППЗСПЗЗ обявява на всички заинтересувани лица, че са изработени помощен план и план на новообразуваните имоти по §4к, ал. 1 от ПЗР на ЗСПЗЗ за имоти, находящи се в местности  Гърлешник, Сухи бахчи, Тополарнико, Анъмица, Маневица и Копърлъко (мах. Разпопинци) в землището на с. Горановци, община Кюстендил, област Кюстендил, приети с протокол от 25.11.2016 г. на комисия, назначена със Заповед №РД-22-258 от 18.10.2016г. на Областния управител на област Кюстендил.
Продължава...
 
<< Първа < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Последна >>

Резултати 81 - 90 от 1111

© 2017 Община Кюстендил