Начало arrow Обяви / Търгове
Обяви / Търгове
14.02.2011
     На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс  Община Кюстендил съобщава на:
Продължава...
 
Съобщение
08.02.2011
     На основание §4к, ал. 6 от Преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и чл. 28б, ал. 8 от Правилника за прилагане (ПП) на ЗСПЗЗ, община Кюстендил съобщава, че със Заповед №19 от 19 януари 2011 год. на Oбластния управител на област Кюстендил е одобрен планът на новообразуваните имоти за земеделските земи, предоставени за ползване на граждани въз основа на актове по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, находящи се в землището на село Шишковци.
Продължава...
 
28.01.2011
     Днес,  28.01.2011 г., в изпълнение на разпоредбите на чл. 128, ал.1 от Закона за устройство на територията, Община Кюстендил  съобщава, че:
Продължава...
 
21.01.2011
     Днес,  20.01.2011г  , в изпълнение на разпоредбите на чл. 128, ал.1 от Закона за устройство на територията, Община Кюстендил  съобщава, че:
Продължава...
 
19.01.2011
     Търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост по реда на ЗОС, съгласно Заповед № РД-00-67/19.01.2011 г. на  Кмета на Община Кюстендил, а именно:
     1. Земеделски имот № 001022, находящ се в землището на с. Гърляно, община Кюстендил, ЕКАТТЕ 18352, представляващ използвана ливада, местност “Гушевица”, с площ от 3.860 дка, категория V – начална тръжна цена - 6  161 лева, без ДДС.
Продължава...
 
12.01.2011
     Днес,  12.01.2011г  , в изпълнение на разпоредбите на чл. 128, ал.1 от Закона за устройство на територията, Община Кюстендил  съобщава ,че:
Продължава...
 
04.01.2011
      На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, предоставям на вниманието на заинтересованите лица изготвения проект на Наредба за стопанисване и управление на горите и земите от общинския горски фонд.
Продължава...
 
04.01.2011
      На основание чл.26.ал.2 от Закона за нормативните актове, предоставям на вниманието на заинтересованите лица изготвения проект на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Кюстендил.

 Проекта на Наредбата  може да видите тук

 Мотивите към Проекта на Наредбата  може да видите тук

 
04.01.2011
      На основание чл.26.ал.2 от Закона за нормативните актове, предоставям на вниманието на заинтересованите лица изготвения проект на Наредба  за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кюстендил.
 
Проекта на Наредбата може да видите тук

Мотиви към Проекта на Наредбата може да видите тук
 
09.12.2010
     Днес,  09.12.2010г  , в изпълнение на разпоредбите на чл. 128, ал.1 от Закона за устройство на територията, Община Кюстендил  съобщава, че:
Продължава...
 
<< Първа < Предишна 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 Следваща > Последна >>

Резултати 1071 - 1080 от 1193

© 2018 Община Кюстендил