Начало arrow Обяви / Търгове
Обяви / Търгове
21.07.2009
     Община Кюстендил, на основание чл.128, ал.1 от Закона за устройство на територията съобщава, че:
Продължава...
 
07.07.2009
     ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ със заповед № РД-00-1125/07.07.2009  година обявява търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост и учредяване право на строеж върху общинска земя по реда на ЗОС. Обявата може да видите тук
 
19.06.2009
     Община Кюстендил, на основание чл.128, ал.1 от Закона за устройство на територията съобщава, че:
Продължава...
 
18.05.2009
ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ със заповед № РД-00-699/13.05.2009  година обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следните общински терени и помещения:
Продължава...
 
15.05.2009

Община Кюстендил, на основание чл.128,ал.1 от Закона за устройство на територията   съобщава ,че :
 

Продължава...
 
15.05.2009

Глен Хюз лудна по Майстора
 
Роклегендата Глен Хюз иска за купи картина на великия български художник Владимир Димитров – Майстора.
 
 

Продължава...
 
13.05.2009
ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ ОБЯВЯВА Търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост по реда на ЗОС, съгласно Заповед  РД-00-673/13.05.2009 г. на  Кмета на Община Кюстендил, както следва:
Продължава...
 
05.03.2009

    На основание Заповед № РД-00-285/ 05.03.2009г. на Кмета на Община Кюстендил и чл. 44, ал.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА и съгласно Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, обявява  публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следните общински терени, при спазване изискванията на Наредбата на ОбС по чл. 56 и чл. 57 от ЗУТ и помещения: 

Продължава...
 
26.02.2009

    На основание Заповед № РД-00-270/26.02. 2009 год. на Кмета на Община Кюстендил обявява публичен търг с тайно наддаване за “Учредяване право на строеж, за изграждане на сграда от 1 до 2 етажа, със ЗП – 255 кв. метра и РЗП – 333 кв. метра за обществено и делово обслужване, в УПИ ХІІІ, кв. 1, кв. “Изток”, състоящ се целия от 735 кв.метра, съгласно ПУП на гр. Кюстендил – частна общинска собственост – съответстващ на поземлен имот с идентификатор 41112.502.387 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-92/14.10.2008 г.”, при начална тръжна цена – 49 000/четиридесет и девет хиляди/ лева, без ДДС.

Продължава...
 
11.02.2009
    ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ със заповед № РД-00-181/11.02.2009  година обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следните общински терени:
Продължава...
 
<< Първа < Предишна 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 Следваща > Последна >>

Резултати 1071 - 1080 от 1111

© 2017 Община Кюстендил