Начало arrow Обяви / Търгове
Обяви / Търгове
06.11.2009

     Днес, 23.10.2009г, в изпълнение на разпоредбите на чл. чл.128,ал.1 от Закона за устройство на територията, Община Кюстендил  съобщава ,че:
 

Продължава...
 
04.11.2009

     ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ със заповед № РД-00-1797/02.11.2009 година обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следните общински терени и помещения:

Продължава...
 
07.10.2009
     Днес, 07.10.2009 г , в изпълнение на разпоредбите на чл. чл.128, ал.1 от Закона за устройство на територията, Община Кюстендил  съобщава, че:
Продължава...
 
15.09.2009

     На основание чл. 40 от Закона за общинската собственост, Община Кюстендил обявява, че по молба № 94-00-393/17.06.2009г. на Тодор Кръстев Бакърджиев и Величка Кръстева Бакърджиева ще бъде извършена замяна на следните имоти:

Продължава...
 
14.09.2009
     ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ със заповед № РД-00-1526/11.09.2009  година обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следните общински терени:
Продължава...
 
28.08.2009
     На основание чл. 40 ал. 4 от Закона за общинската собственост, Община Кюстендил обявява, че по молба № 94-Р-160/11.05.2009г. на Румен Василев Димов ще бъде извършена замяна на следните имоти:
Продължава...
 
21.08.2009
                      Днес, 21.08.2009г , в изпълнение на разпоредбите на чл. чл.128, ал.1 от Закона за устройство на територията, Община Кюстендил съобщава ,че:
 
Продължава...
 
19.08.2009


Община Кюстендил ,на основание чл.4 ал.1 от  Наредбата на Общински съвет гр. Кюстендил за реда и условията за обществено обсъждане по   чл.62а ,ал.3 от ЗУТ, кани местната общност на 03.09.2009 год. от 10.00 ч.в заседателната зала на Община Кюстендил за провеждане на обществено обсъждане по изработената скица-проект за изменение на ПУП /ПР/ в обхват ПИ № 126, УПИ ІХ-53, терен за Детски дом, кв.7 по плана на град Кюстендил кв.”Върташево” и улица с о.т. 14-24. Всеки от участниците може да изрази своето мнение становище и предложение . Материалите по предложението са на разположение в ст. № 23, І ви етаж, в сградата на Община Кюстендил и могат да бъдат разгледани от заинтересованите       
 

 
18.08.2009
Със Заповед № РД-00-1431/17.08.2009 год. на Кмета на Община Кюстендил, се прекратява процедурата по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински терени, обявен със Заповед № РД-00-1349/05.08.2009 год., публикувана във вестниците ”Вяра” и ”Телеграф” от 12.08.2009 година, в частта и за обект под №13, представляващ: ”Терен в град Кюстендил, УПИ І, кв. 389 между ул. ”Шейново” и ул. ”Нов живот” – от 30,00 до 50,00 кв.м. площ за разполагане на преместваемо съоръжение за кафе с начална тръжна цена 3,50 лева без ДДС/м2 площ на месец”.
 
06.08.2009

                                          О Б Я В А

ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ със заповед № РД-00-1349/05.08.2009 година обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следните общински терени и помещения:

Продължава...
 
<< Първа < Предишна 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 Следваща > Последна >>

Резултати 1071 - 1080 от 1122

© 2017 Община Кюстендил