Начало arrow Обяви / Търгове
Обяви / Търгове
09.07.2010
       На основание  чл.61 ал.3 от Административнопроцесуален Кодекс  Община Кюстендил съобщава на ЕМИЛИЯ МЕТОДИЕВА ЕКИЗОВА - нас-
ледник на бившия собственик, че :
Продължава...
 
05.07.2010
        На основание  чл.61 ал.3 от Административнопроцесуален Кодекс  Община Кюстендил съобщава на:

        АСЕН ДИМИТРОВ ТОЧЕВ /с неизвестен адрес/
                                          и
        МАРА ЙОРДАНОВА ШИШКОВА  /с неизвестен адрес/ – наследници на бившия собственик, че :

        със Заповед № РД-00- 1825/05.11.2009г. на Кмета на Община Кюс-тендил  е възстановено правото на собственост       на наследниците на Димитър Точев Тенекеджиев, върху следния новообразуван имот по плана на новообразуваните имоти, попадащи в  &4 от ПЗР ЗСПЗЗ :
Продължава...
 
05.07.2010
      На основание  чл.61 ал.3 от Административнопроцесуален Кодекс  Община Кюстендил съобщава на:

      ИВАНКА ЛЮБЕНОВА НИКОЛОВА – наследник на бившия собственик, че със Заповед № РД-00-611 /29.04.2009 година на Кмета на Община Кюстендил Георги Борисов Златков от гр.Кюстендил придобива правото на собственост  върху следния новообразуван имот по плана на новообразуваните имоти, попадащи в  &4 от ПЗР ЗСПЗЗ :
Продължава...
 
05.07.2010
      На основание  чл.61 ал.3 от Административнопроцесуален Кодекс  Община Кюстендил съобщава на:

   ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ ЛУЧАНСКИ – наследник на бившия собственик, че със Заповед № РД-00-82  /20.01.2010 година на Кмета на Община Кюстендил Стефанка Страхилова Томова от гр.Кюстендил придобива правото на собственост  върху следния новообразуван имот по плана на новообразуваните имоти, попадащи в  &4 от ПЗР ЗСПЗЗ :
Продължава...
 
10.06.2010
                                          С Ъ О Б Щ Е Н И Е

       Днес,  10.06.2010г  , в изпълнение на разпоредбите на чл. 128, ал.1 от Закона за устройство на територията, Община Кюстендил  съобщава ,че:  1.С Предписание изх.№ 26-В-42/10.06.2010 г. на Кмета на Община Кюстендил е допуснато  изработване на проект за изменение на подробен устройствен план /ПУП/ -ИПР за ПИ 230, кв. 11 по плана на с.Гърляно, общ.Кюстендил.
Продължава...
 
10.06.2010

                       Съобщение до Бойка Стаменкова Пашова 

      Съобщаваме ви, че със заповед N:РД-00-83 от 20.01.2010 г. на Кмета на Община Кюстендил е одбрена оценката на имот N:3991 с ползвател Александър Иванов Николов по плана на новообразуваните имоти, раздадени по параграф 4 от ЗСПЗЗ.

Продължава...
 
07.06.2010
     ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ обявява търг с тайно тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост по реда на ЗОС, съгласно Заповед № РД-00-667/04.06.2010 г. на Кмета на Община Кюстендил, както следва:
Продължава...
 
19.05.2010
     ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ със заповед № РД-00-572/18.05.2010 година обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следните общински терени и помещения:
Продължава...
 
12.05.2010

      Днес,  12.05.2010г  , в изпълнение на разпоредбите на чл. чл.128,ал.1 от Закона за устройство на територията, Община Кюстендил  съобщава, че: 

Продължава...
 
23.04.2010
Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС по проект "Техническа помощ за изготвяне на инвестиционен проект за пречиствателна станция и канализация за отпадъчни води с. Коняво, общ. Кюстендил"  може да видите тук 
 
<< Първа < Предишна 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 Следваща > Последна >>

Резултати 1071 - 1080 от 1140

© 2017 Община Кюстендил