Начало arrow Обяви / Търгове
Обяви / Търгове
19.06.2009
     Община Кюстендил, на основание чл.128, ал.1 от Закона за устройство на територията съобщава, че:
Продължава...
 
18.05.2009
ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ със заповед № РД-00-699/13.05.2009  година обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следните общински терени и помещения:
Продължава...
 
15.05.2009

Община Кюстендил, на основание чл.128,ал.1 от Закона за устройство на територията   съобщава ,че :
 

Продължава...
 
15.05.2009

Глен Хюз лудна по Майстора
 
Роклегендата Глен Хюз иска за купи картина на великия български художник Владимир Димитров – Майстора.
 
 

Продължава...
 
13.05.2009
ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ ОБЯВЯВА Търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост по реда на ЗОС, съгласно Заповед  РД-00-673/13.05.2009 г. на  Кмета на Община Кюстендил, както следва:
Продължава...
 
05.03.2009

    На основание Заповед № РД-00-285/ 05.03.2009г. на Кмета на Община Кюстендил и чл. 44, ал.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА и съгласно Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, обявява  публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следните общински терени, при спазване изискванията на Наредбата на ОбС по чл. 56 и чл. 57 от ЗУТ и помещения: 

Продължава...
 
26.02.2009

    На основание Заповед № РД-00-270/26.02. 2009 год. на Кмета на Община Кюстендил обявява публичен търг с тайно наддаване за “Учредяване право на строеж, за изграждане на сграда от 1 до 2 етажа, със ЗП – 255 кв. метра и РЗП – 333 кв. метра за обществено и делово обслужване, в УПИ ХІІІ, кв. 1, кв. “Изток”, състоящ се целия от 735 кв.метра, съгласно ПУП на гр. Кюстендил – частна общинска собственост – съответстващ на поземлен имот с идентификатор 41112.502.387 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-92/14.10.2008 г.”, при начална тръжна цена – 49 000/четиридесет и девет хиляди/ лева, без ДДС.

Продължава...
 
11.02.2009
    ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ със заповед № РД-00-181/11.02.2009  година обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следните общински терени:
Продължава...
 
29.01.2009

    ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ със заповед № РД-00-134/28.01.2009  година обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следните общински терени и помещения:

Продължава...
 
23.01.2009
ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ със Заповед № РД-00-80/21.01.2009 година обявява търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост както следва:
Продължава...
 
<< Първа < Предишна 101 102 103 104 105 106 107 108 Следваща > Последна >>

Резултати 1041 - 1050 от 1079

© 2017 Община Кюстендил