Начало arrow Обяви / Търгове
Обяви / Търгове
10.10.2017

Съобщение на основание чл.61, ал.3 от АПК
До Жулиета Георгиева Стоянова от гр. Кюстендил, ул. „Охрид“ №6,
До Здравка Илиева Сиракова от гр. Кюстендил, ул. „Бузлуджа“ №78,
До Любомир Михайлов Сираков от гр. Кюстендил, ул. „Хаджи Йоаким“ №20, вх. А, ет. 1, ап. 2

Продължава...
 
10.10.2017

На основание чл. 47, ал.1 от Граждански процесуален кодекс

ДО НАСЛЕДНИЦИТЕ НА ТОНЧЕ АНЕВ СЕРБЕЗКИ :
ДО ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА СЕРБЕЗКА
УЛ. ,,ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ” №96
ГР. КЮСТЕНДИЛ

ДО ВЕНЦИСЛАВ ГЕОРГИЕВ СЕРБЕЗКИ
УЛ. ,,ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ” №96
ГР. КЮСТЕНДИЛ

ДО ИВАН ДИМИТРОВ ХРИСТОВ
БУЛ. ,,ЦАР БОРИС”ІІІ №328
ГР. КЮСТЕНДИЛ

ДО НИКОЛИНА ТОНЧЕВА ЛАЗОВА
УЛ. ,,КОСТАДИН ПОПАНДОВ” №4
ГР. КЮСТЕНДИЛ

Продължава...
 
09.10.2017

О Б Я В А

Във връзка с процедурата по създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2017/2018 година, на основание чл.72б, ал.3 и ал.4 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи и във връзка с постъпило заявление от Ивайло Йорданов Асенов по изработения проект за разпределение от 15.09.2017г. за землищата на с. Берсин и Нови чифлик, уведомяваме всички собственици и ползватели на земеделски земи, подали декларации по чл.69 и/или заявления по чл.70 от ППЗСПЗЗ, както и всички заинтересувани лица, че заседание на комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ ще се проведе по следния график:

Община Кюстендил
На 09.10.2017г. от 16:00 часа в Общинска служба по земеделие - Кюстендил ще заседава комисия за всички землища на община Кюстендил

 
06.10.2017

Съобщения по чл.32 от ДОПК - 06.10.2017г.

до: Красимир Спасов Димитров, Вася Ивайлова Янкова, Цвета Зарева Георгиева, Здравко Кирилов Георгиев, Тодора Иванова Ничева, Антоние Ефтимовски, Деян Гаврилов, Ядран Максимовски, Сашо Дойчиновски, Далибор Яневски, Бобан Веляновски, Сладжан Тасев, Румен Георгиев Даскалов, Марян Денковски, Александар Кузелов, Влатко Ончевски, Милорад Йованов, Деян Павловски, Оливер Стояновски, "Елит ППВР" ООД

 
05.10.2017

    Със Заповед № РД-00-891/02.10.2017 година на Кмета на Община Кюстендил на 16.10.2017 година от 10,00 часа в залата на втория етаж в сградата на Община Кюстендил е обявен публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински помещения и терени, при спазване изискванията на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество:

Продължава...
 
04.10.2017

Съобщение на основание чл.61, ал.3 от АПК

до Димитрина Борисова Василева от гр. София, ж.к. „Красно село”, кв. „Борово“ №219 б,

Продължава...
 
02.10.2017

Съобщения по чл.32 от ДОПК - 02.10.2017г.

до: Горан Симонов, Тони Костоски, Киро Коцев, Ангелчо Стойчев, "Нико Власт 7" ЕООД, Деян Стояноски, Ненад Младенович, Владо Колевски

 
27.09.2017

Обява за порвеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждансдки средни или висши училища, в страната и чужбина за времето от 05.02.2018г. до 16.02.2018г. във военните формирования на Сухопътните войски, дислоцирани в гарнизони Смолян, Благоевград, Асеновград, Ямбол И София

Войнишки вакантни длъжности-1

Списък на вакантни длъжности за войници в 101- ви алпийски полк -Смолян

Войнишки вакантни длъжности-2

Списък на вакантни длъжности за войници от военни формирования 54060- Благоевгра и 54990- Враца

Войнишки вакантни длъжности-3

Списък на вакантни длъжности за войници В 4- ти артилерийски полк- Асеновград

Войнишки вакантни длъжности-4

Списък на вакантни длъжности за войници във военно формирование 54100- Ямбол

Войнишки вакантни длъжности-5

Списък на вакантни длъжности за войници във военно формирование 28610- София

Войнишки вакантни длъжности-6

 

 
27.09.2017

     Община Кюстендил, на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията обявява на всички заинтересовани лица, че със Заповед №РД-00-843/19.09.2017 г. Кмета на Община гр. Кюстендил, разрешава :
     Да се изработи проект за изменение на действащ подробен устройствен план за регулация (ИПУП – ПР) в обхвата на УПИ I – 87 и УПИ II – 88 в кв. 26, по действащия план за регулация на с. Граница, общ. Кюстендил и одобрява заданието за проектиране.
     Възложител на проекта за ИПУП-ПР са Станка Атанасова Цветкова, Гюргена Илиева Такова, Анна Илиева Филипова, Йордан Илиев Шуманов и Олег Мирчов Иванов, гр. Кюстендил.
     Настоящата заповед и преписката се намират в община Кюстендил, пл.,,Велбъжд” № 1, ет. 1, ст. 19.

 
14.09.2017

О Б Я В А

     Във връзка с процедурата по създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2017/2018 година, на основание чл. 72б, ал.3 и ал.4 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на замеделските земи, уведомяваме всички собственици и ползватели на земеделски земи, поради декларации по чл.69 и/или заявления по чл.70 от ППЗСПЗЗ, както и всички заинтересувани лица, че заседание на комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ ще се проведе по следния график:

Община Кюстендил
На 15.09.2017г. от 10:00 часа в Общинска служба по земеделие - Кюстендил ще заседава комисия за всички землища на община Кюстендил.

 
<< Първа < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Последна >>

Резултати 1 - 10 от 1147

© 2017 Община Кюстендил