Последни новини

22.06.2017
     Националният осигурителен институт (НОИ) уведомява осигурените лица, които разполагат с 12- цифрен персонален идентификационен код, че електронните услуги на НОИ, достъпни чрез него, се намират в рубриката Е-услуги/Справки/Справки по ЕГН и ПИК на НАП. Списъкът на електронните услуги може да видите тук
 
21.06.2017
     Със Заповед № РД-00-564/21.06.2017 година на Кмета на Община Кюстендил на  30.06.2017 година от 9,30 часа в залата на втория етаж в сградата на Община Кюстендил да се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда за срок от 10 години на земеделски земи от Общинския поземлен фонд за създаване на трайни насаждения с начална тръжна цена 24,00 лв./дка при спазване изискванията на Наредбата за стопанисване и управление на земеделски земи от Общински поземлен фонд, както следва:
Продължава...
 
21.06.2017
     Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-560/ 21.06.2017  г. Кметът на община Кюстендил е разрешил изменение на плана за регулация и плана за застрояване (ИПУП-ПРЗ) на гр. Кюстендил в обхвата на кв. 25.
     С мотивираното предложение за изменение на действащия план за регулация в обхвата на кв. 25 от плана на  гр. Кюстендил се проектира нова улица и се обособяват новообразуваните кв. 25 и кв. 25Б, както следва:
   - В новообразувания кв. 25 се предвижда новообразуваният УПИ I да  бъде отреден „За комплексно жилищно строителство, озеленяване, спорт и атракции, паркинг и трафопост”, а УПИ II, III, IV и V да са „За жилищно строителство”, разположени непосредствено до новопроектираната улица. 
   - В новообразувания кв. 25Б се предвижда да се проектират нови  УПИ I, II и V - „За комплексно жилищно строителство”; УПИ III - „За трафопост” и УПИ IV - „За балнеосанаториум”.
Продължава...
 
21.06.2017
Съобщения по чл. 32 от ДОПК до: Стевче Тополчанец, Таня Кирилова Стойнева, Горан Димич  може да видите тук
Продължава...
 
19.06.2017
     На  4  юли 2017 година в 9:00 часа в ОУ "Св. св. Кирил и Методий" гр. Кюстендил ще се проведе тест за отпускане на общинска стипендия на  ученици от VІІІ, ІХ, Х и ХІ клас. Заявленията за участие  се приемат в отдел "Образование, младежки дейности и спорт"  Община Кюстендил, пл. „Велбъжд“ № 1,  стая № 12,  тел.078/55 00 27 от 19.06.2017 г. до 30.06.2017 г. от 8:00 до 17:00 часа.

 
19.06.2017
     Съобщения по чл. 32 от ДОПК до: Георги Асенов Илчев, Иван Емилов Стоилов, Борислава Валериева Петрова, Моника Крумова Лазова, Михайло Николовски, Ирина Димитрова Грънчароваа, Валентин Йорданов Митев, Вержиния Александрова Николова, Виолета Александрова Николова, Нурхайят Любчова Димитрова, Христо Цанков Тошев, Сашко Гижевски, Емил Димитров Симеонов, Росица Георгиева Димитрова, Румен Тончев Миланов, Румен Митков Стоянчов, Иван Христов Милев може да видите тук
Продължава...
 
16.06.2017
     На основание Заповед № РД -00-547/  15.06.2017 г. на Кмета на Община Кюстендил, публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти  – частна общинска собственост,  по реда на Закона за общинската собственост, както следва:
Продължава...
 
14.06.2017
     Съобщения по чл. 32 от ДОПК до: Предраг Петровски, Красимира Атанасова Стоименова, Александър Тодоров Стоянов, "ЕИД Транспорт" ООД, Сашо Стойкович, Пламен Димитров Цоцомански, Игор Петковски, Надка Христова Варадинова, Красимир Йорданов Мандалски, Антоан Красимиров Начев, Горан Николовски, Стамболка Стоянова Андонова, "Имоти Габерски" ЕООД, "Чокале Интеграл БГ" ООД, Райко Ангелов Колев, Тихомир Йорданов Георгиев, Слободан Комненов, Светозар Манасииевски, Далибор Стефановски,  Любе Гичев, "ЗТ Логистик" ООД, "Транс Конти- 2" ЕООД, Олга Димитрова Иванова, Тони Милосковски   може да видите тук
Продължава...
 
<< Първа < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Последна >>

Резултати 1 - 8 от 406

© 2017 Община Кюстендил